Lotus Sanctuary
โลตัส แซนชัว

หลายวัฒนธรรมของเอเชียถือว่าดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของการตื่นรู้ ความดี และความบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณ คนโบราณจึงถือว่าดอกบัวดอกไม้ชั้นสูงสำหรับการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กลิ่นหอมอ่อนๆของดอกบัวซึ่งมาจากเกสรนั้นไม่เพียงผ่อนคลายใจ แต่ยังมีคุณประโยชน์ทางยา การแพทย์แผนไทยจึงจัดเกสรบัวหลวงอยู่ในตำรายาพิกัดเกสรทั้งห้ารวมกับเกสรดอกไม้ไทยอีก 4 ชนิด คอลเลกชัน “Lotus Sanctuary” ของสบายอารมณ์นำคุณค่าสารสกัดเกสรบัวหลวงมาเพื่อช่วยคืนสมดุลแก่ผิว และส่งผ่านความหอมเบลนด์กลิ่นดอกบัวที่ละมุนละไม สะท้อนความงดงามของดอกไม้แห่งศรัทธา

0