About Us

“ค้นพบความรักอันศักดิ์สิทธิ์ของพืชพรรณ”

จุดเริ่มต้นของเรามาจากความหลงใหลในกลิ่นหอมธรรมชาติ และความรู้สึกผ่อนคลายที่ได้จากใบไม้ดอกไม้ จนค่อยๆกลายเป็นความผูกพันลึกซึ้ง ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ใจเราเริ่มเปิดออกจนเข้าถึงความรักของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และงดงาม ที่แอบซ่อนเป็นความหอมรื่นรมย์อยู่ในโครงสร้างโมเลกุลซับซ้อนของน้ำมันหอมระเหยจากพืชนานาชนิด เราจึงทุ่มเททั้งใจในการเรียนรู้ ค้นคว้า และสร้างสรรค์ผลงานจากน้ำมันหอมระเหย เพื่อมาแบ่งปันให้หัวใจของทุกคนเบ่งบาน และสัมผัสได้ถึงความรักอันไร้เงื่อนไขของเหล่าบรรดาพืชพันธุ์ที่งดงามเหล่านี้

“เมื่อใจคุณเปิด คุณจะรู้ว่าธรรมชาติรอบข้างไม่เคยปล่อยให้คุณโดดเดี่ยวเลย”

เป้าหมายของเรา

คือการให้ความรู้กับผู้คนในการนำน้ำมันหอมระเหยไปเป็นเพื่อนคู่กาย เป็นของใช้ติดตัว เป็นตัวช่วยในการดูแลตัวเองและแก้ปัญหาต่างๆทั้งเรื่องสุขภาพ และอารมณ์

Essential Oils

“พืชไม่ได้มีไว้สำหรับตัวเองคนเดียว พวกเขาผลิตเคมีสำหรับทุกความต้องการของชีวิต และรักษาสิ่งมีชีวิตอื่นที่ป่วย”

– Stephen Harrod Buhner –

La Provence… the Land of Essential Oils.

Meet The Founder

“ตั้งแต่ได้ตระหนักถึงความลึกซึ้งของธรรมชาติที่ได้สร้างน้ำมันหอมระเหยให้มาเป็นของขวัญอันสุดแสนมหัศจรรย์กับมนุษยชาติแล้ว ชีวิตมีความสุขและมีความหมายขึ้นมาก ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาน้ำมันหอมระเหยคือหัวใจของการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ ถ้าจะทำอะไรให้สังคมของเราดีขึ้นมาได้สักอย่าง ก็จะขออุทิศความพยายามทั้งหมดในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนได้รับทราบถึงความมหัศจรรย์ของพืชเหล่านี้ เพื่อที่พวกเขาจะได้มีความสุขได้อย่างง่ายๆและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน”

ศศธรณ์ ณ สงขลา
ผู้ก่อตั้งแบรนด์

0